SAMARBEJDE

GRO

GRO er en lille virksomhed, som har legeplads i og kontor på Glædelundgård i Naturlejren.
De tilbyder skræddersyede teamudviklings- og nichearrangementer i naturen, som danner rammen om deres aktiviteter.

SE MERE >

GRO

Gro henvender sig både til private og offentlige virksomheder, kommuner og NGO’er samt privatpersoner/grupper.

Aktiviteterne tager udgangspunkt i området, hvor der kan flere bålpladser, skovområder, søer, en gammel skyde- og håndgranatbane, enge og blomstermarker. Naturen står i stærk kontrast til den forladte kaserne på området, som også kan inddrages i aktiviteterne - fx til o-løb.
SE MERE

INTERESSERET I ET SAMARBEJDE?